تماس با ما

ارتباط با تیم دایا تدبیر
تهران ، شهید بهشتی، کوچه باربد ، خیابان شهید خلیل حسینی ، پلاک 117 ، طبقه 1 کد پستی : 1577733118
بابل ، خیابان شیخ طبرسی ، کوچه سرداران 18 ، نبش بوستان 3 ، پلاک 1 کد پستی : 98653-47166
تلفکس:
32199059 - 011

مستقیم در ارتباط باشید