با برنامه ریزی رسانه های داده محور ، ایده های بازاریابی خود را صرف قاچاق پا کنید. اطلاعات بیشتر

بهترین راه حل میزبانی وب

ما با اینها سازش نمی کنیم

خدمات میزبانی ویژه ما

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

اختصاصی میزبانی وب

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت

Cloud Hosting

Lorem ipsum dolor sit amet, vix an natum complectitur duo.

میزبانی مشترک

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت

دامنه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند

هاست وردپرس

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند

میزبان نمایندگی فروش

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند

با میزبانی قدرتمند برای مشاغل کوچک در سراسر جهان کاوش کنید

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

99.9% آپ تایم

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

DNS پیشرفته

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

همیشه در مورد چیزها تجربه می کنید

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست.

امنیت بهتر و سرور سریعتر

امنیت بهتر و سرور سریعتر

انتقال وب سایت

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت

استقرار در عرض چند دقیقه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت

ما با بهترین ها سازش نمی کنیم راه حل میزبانی

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

انتقال وب سایت به ما

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

استقرار در عرض چند دقیقه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

از داده هایی که در نظر گرفته شده محافظت می کند

ما یک تیم غیر بدبین هستیم که واقعاً به کارهای ما اهمیت می دهند.

قیمت ما برای خدمات میزبانی

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

Economy plan

 • 50 Website
 • SSD Storage 50 GB SSD
 • 24/7 Support
 • Bandwidth 500GB
 • 30-Day Money Back Guranteed
 • -
 • -
$ 199Per userPer Year

Popular Choice

Silver Plan

 • 250 Website
 • SSD Storage 500 GB SSD
 • 24/7 Support
 • Bandwidth 500GB
 • 30-Day Money Back Guranteed
 • RAM 4GB
 • -
$ 799Per userPer Year

Platinum plan

 • Unlimited Plan
 • SSD Storage 500 GB (Mirrored)
 • 24/7 Support
 • Bandwidth 5TB
 • 30-Day Money Back Guranteed
 • RAM 4GB Available
 • Unlimited Domains
$ 1000Per userPer Year

Economy plan

 • 50 Website
 • SSD Storage 50 GB SSD
 • 24/7 Support
 • Bandwidth 500GB
 • 30-Day Money Back Guranteed
 • -
 • -
$ 49Per userPer Month

Popular Choice

Premium Plan

 • 200 Website
 • SSD Storage 200 GB SSD
 • 24/7 Support
 • Bandwidth 2TB
 • 30-Day Money Back Guranteed
 • RAM 3GB
 • -
$ 69Per userPer Month

Platinum plan

 • Unlimited Plan
 • SSD Storage 500 GB (Mirrored)
 • 24/7 Support
 • Bandwidth 5TB
 • 30-Day Money Back Guranteed
 • RAM 4GB Available
 • Unlimited Domains
$ 99Per userPer Month

چرا خدمات میزبانی ما را انتخاب می کنیم

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

دیتابیس نامحدود

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

امنیت بالا

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

کنترل دامین

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

SDD رایگان

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست

برخی از مشتریان را بررسی کنید بررسی ها و آنها تجربه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست